Genel Bilgi

İstanbul Yeni Havalimanı Projesi, inşaat ve işletme döneminde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara ilişkin, Çevresel ve Sosyal Etki Boyutlarının belirlenebilmesi için Türk Mevzuatları kapsamında değerlendirilen Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) ve buna bağlı olarak boşlukların doldurulması ve raporun uluslararası mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde değerlendirilebilmesi maksadı ile IFC (International Finance Corporation) Standartlarında Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED) hazırlanmıştır.

Bu raporlar ile Proje Sahasının mevcut durumu (proje öncesi) belirlenmiş, olası çevresel ve sosyal etkilerin önemi değerlendirilmiş, Projenin tanımlanmış etkilerini en aza indirgemek amacıyla alınabilecek azaltıcı önlemleri ortaya konulmuştur.

Çevre Yönetim Birimi, Rambol Environ (UK) tarafından hazırlanmış Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporunda (ÇSED) yer alan Çevre Yönetim ve İzleme Programı ile Kreditörlerin Teknik Danışmanı (LTA) tarafından hazırlanan Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı (ÇSAP) doğrultusunda; Türk Çevre Mevzuatı ve IFC (International Finance Corporation) Standartları, Ekvator Prensipleri, TS EN ISO 14001:2015 ÇYS, gerekliliklerinin sahada uygunluğunun kontrolü, gerekli aksiyonların planlanması ve sahada uygulanması konusunda denetim çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir.

Çevre Yönetimi ve İzleme Planı çerçevesinde (atık yönetimi, su yönetimi, hava kalitesi yönetimi, gürültü yönetimi, çevre bilinci eğitimleri vb. konularda) çevre mühendisleri tarafından İYH proje standartları kapsamında saha uygulamaları ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Böylelikle İstanbul Yeni Havalimanı inşaat ve işletme faaliyetleri süresince çalışmalarımızdan kaynaklanabilecek olası çevresel etkilere karşı gerekli önlemleri alarak oluşabilecek riskleri fırsatlara çevirmek için azami çaba göstermekteyiz.