Atık Yönetimi (Tehlikeli, Tehlikesiz ve Evsel atıklar)

Projenin inşaat faaliyetleri esnasında oluşabilecek atıklar, (tehlikeli, tehlikesiz ve evsel atıklar) mevzuatlara göre Atık Yönetimi ekibimiz tarafından kaynağında ayrıştırılarak toplanmaktadır.

  • Atık oluşan noktada atık türüne uygun konteynerler yerleştirilmekte ve atık tanımına göre etiketleme yapılmakta kaynağında ayrı toplama etkin bir şekilde yürütülmektedir. Atık toplama noktaları ve atık toplama merkezinde atıkların düzenli olarak toplanması konusunda saha kontrolleri yapılmaktadır. Tehlikesiz değerlendirilebilir atıklar tekrar kullanılmak üzere sahada ihtiyaç olan yerlerde kullanılmaktadır. Bu sayede atık oluşumu azaltılmakta olup bu sayede iş gücü, enerji, yakıt vb. tasarruf sağlanmaktadır.
  • Toplanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar lisanslı araçlar ile Lisanslı Geri Kazanım/Geri Dönüşüm, Bertaraf ve Depolama Tesislerine gönderilmektedir. Atıkların geri kazanım/geri dönüşüm firmalarına verilmesiyle yeni ürün oluşmasına katkıda bulunarak doğal kaynak tüketiminin ve karbon salınımının azaltılması sağlanmaktadır.
  • Proje sahasında oluşan evsel katı atıklar diğer atıklardan ayrı bir şekilde konteynerler içerisinde toplanmakta ve evsel katı atık toplama araçları ile günlük olarak İBB’ye ait Düzenli Atık Depolama Tesisi’ne gönderilmektedir.