Hava Kalitesi Yönetimi

  • Proje sahası içerisindeki ve etki alanında kalan yerlerde belirli bir program dahilinde arasözler ile sulama yapılmaktadır. Kamp yerleşkelerinde ve etki alanında olan sahalarda yol süpürme araçları ile yollar süpürülmektedir.
  • Proje Sahası içerisindeki yardımcı tesislerde malzeme stok sahalarının çevresinde pulvarize sulama sistemi ve mobil sulama sistemi ile toz oluşumu engellenmektedir.
  • Tesislerde ve etki alanında kalan mahallelerde Akredite Laboratuvar tarafından İmisyon ölçümleri yapılmıştır ve mevzuat gerekliliği kapsamında rutin olarak yapılmaktadır.
  • Saha içerisinde çalışan araçların egzoz emisyon ölçümleri yaptırılmaktadır.
  • Sulama sisteminde kullanılan su saha içerisindeki su birikintilerinden temin edilmektedir.