Su Yönetimi

  • ​Proje sahası içerisinde bulunan yerleşkelerde Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri bulunmaktadır. Arıtma tesisine su temini saha içerisinde bulunan su birikintilerinden temin edilmekte ve arıtılarak kullanılmaktadır. Kullanma suyu arıtma tesislerinin bakım ve kontrolü ekibimiz tarafından yapılmaktadır.  Kullanma suyu arıtma tesislerinin bakım ve kontrolü yapılmaktadır. Arıtma tesislerinin rutin bakım ve arıza durumlarında yetkili servisten hizmet alınmaktadır. Arıtılmış su tankları ve kullanma suyu taşıyan tankerlerin dezenfeksiyonu periyodik olarak yaptırılmaktadır. Kullanma Suyu Arıtma Tesislerinden periyodik olarak Akredite Laboratuvarlar tarafından kullanma suyu numuneleri alınarak analizleri yapılmaktadır.
  • Proje sahası içerisinde bulunan yerleşkelerden kaynaklanan evsel atıksuların arıtılması için Paket Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri kurulmuştur. Paket atıksu arıtma tesislerinin bakım ve kontrolü ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca atıksu arıtma tesislerinin rutin bakım kontrolü, ekipman değişimi ve arıza durumlarında yetkili servisten hizmet alınmaktadır. Atıksu Arıtma Tesislerinden Akredite Laboratuvar tarafından atıksu numuneleri alınarak analizleri yapılmaktadır. Atıksuyun arıtılmasıyla  su kirliliği ve toprak kirliliği önlenerek doğal kaynakların korunması sağlanmaktadır.
  • Proje sahası çevresindeki yüzeysel su kaynakları ve kıyı geçiş suları (Terkos Gölü (2 nokta), Karadeniz (denizde 3 nokta), Tayakadın (2 nokta), Köydere, Çiftepınar ve Yassıgeçit derelerinden ) Akredite Laboratuvarlar tarafından periyodik olarak su numuneleri alınarak analizleri yapılmaktadır.

Su izleme çalışmaları kapsamında olası çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve yönetilmesi için çalışmalar yapılmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.