Bilimsel Kongrelerde Sunduğumuz Bildiriler

  • İstanbul Yeni Havalimanı: Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı Hazırlama ve Uygulama Süreci, VIII. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Kongresi, Edirne, 2017. 
  • İstanbul Yeni Havalimanı’nda Bitki Koruma ve Translokasyon Çalışmaları, IV. Ulusal Botanik Kongresi, Afyon, 2017.
  • İstanbul Yeni Havalimanı’nda Kaplumbağa Koruma ve Translokasyon Çalışmaları, III. Ulusal Zooloji Kongresi, Afyon, 2017.