Genel Bilgi

İGA Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü bünyesindeki beş birimden biri olan Ekoloji Yönetim Birimi, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’nin yapım ve işletme aşamalarında ortaya çıkan ya da çıkacak olan ve doğal yaşamı etkilemesi muhtemel etkenleri azaltmak amacıyla çalışan; bu kapsamda Uluslararası Standartları ve Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı’nı (BAP) takip ederek ekoloji çalışmaları, biyoçeşitliliği koruma, etki azaltma ve dengeleme çalışmaları yürüten bir birimdir.

İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) inşaat faaliyetlerine başlanmadan önce, IFC (International Financial Corporation) standartlarına uyum kapsamında; uluslararası deneyime sahip ENVIRON şirketinin danışmanlığında, uzman araştırıcıların gerçekleştirdiği literatür ve detaylı saha çalışmaları sonucunda oldukça kapsamlı bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu hazırlanmıştır. ÇSED Raporu’nun “7.8. Ekoloji” başlıklı bölümü, İYH Proje Alanı’nın etki sahasında kalan doğal ve kritik yaşam alanları ile bu alanlarda dağılış gösteren endemik ve/veya tehdit altındaki bitki türleri (flora) ile hayvan (fauna) türlerini içermektedir. İYH proje faaliyetlerinin, yaşam alanları ve canlılara “muhtemel etkileri” de bu raporda irdelenmiş ve “bakiye etkiler” ortaya konmuştur.

ÇSED Raporu’nda belirtilen doğal ve kritik yaşam alanları ile bu alanlarda yaşamını sürdüren canlı türlerinin korunmasına yönelik aksiyonların alınması aynı raporda önemle belirtilmiştir. Koruma önlemlerini içeren Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı (BAP) 2015 yılında, bakiye etkiler göz önüne alınarak hazırladık. Dörtlü koruma hiyerarşisine göre hazırlanan BAP’ta; yerinde koruma, etki azaltma, rehabilitasyon ve dengeleme basamakları kullanılarak hedef ve aksiyonlar belirlenmiştir.