Yapılan Çalışmalar

İstanbul Yeni Havalimanı proje faaliyetlerinden kaynaklanacak etkilerin önlenmesi ve azaltılması için, “IFC Performans Standartları 6: Biyoçeşitliliği Koruma ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi” temel alınarak, İGA Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü tarafından hazırlanan Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı (BAP); flora ve faunaya yönelik koruma, önleme ve etki azaltma çalışmalarını içeren 25 madde ve 192 aksiyondan oluşmaktadır.

2018 yılı itibariyle, Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı’nın % 60’ı tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte, ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, rutin saha çalışmalarına devam edilmesi ve izleme çalışmalarının havalimanı işletme aşamasındaki aksiyonlarının tamamlanması hedeflenmektedir.