Ağaçlandırma Çalışmaları

Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı kapsamında yürütülen projelerden biri olan Ağaçlandırma Çalışmaları için İGA ile Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Daire Başkanlığı arasında ortak çalışmalar sürmektedir. Hazırlanmakta olan Ağaçlandırma Protokolü ile Marmara Bölgesi öncelikli olacak şekilde, Türkiye’deki bozuk ya da parçalı doğal orman alanları, çölleşme ve erozyonla mücadele alanları veya diğer uygun ağaçlandırma sahalarında ağaç dikimi yapılacaktır. Çalışmalar kapsamında 5.000 ha’lık bir alanda ağaçlandırma yapılması planlanmaktadır. Ağaçlandırma çalışmalarının 5 yıllık bir sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, ağaçlandırma çalışmalarının Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi ve Orman Genel Müdürlüğü Erozyon ile Mücadele Eylem Planı’na uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için planlamalar yapılmaktadır.