Genel Bilgi

İGA Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü bünyesindeki beş birimden biri olan İşletme ve Sürdürülebilirlik Birimi, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi’nin yapım ve işletme aşamalarında yapılan çalışmalarının Sürdürülebilirlik Yönetimi kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi ve tüm İYH genelinde gerekli planlamaları yapmakta; İşletme aşaması için Çevre ve Sürdürülebilirlik anlamında politika, hedef ve proje standartları geliştirmekte, tüm bunlardan gelen gereklilikleri sadece İGA’nın doğrudan faaliyetleri için değil İYH’de faaliyet gösterecek tüm paydaşların planlarına entegre etmek üzere görev yapmaktadır. Bu kapsamda genel ve havacılık sektörünün tabi olduğu ulusal mevzuatları, IFC dahil Uluslararası Standartları, gereklilikleri ve uluslararası endüstriyel iyi uygulamaları baz alarak İYH’nin uluslararası standartlarda yönetilen sürdürülebilir bir havalimanı olması için görev yapmaktadır.

İstanbul Yeni Havalimanının işletme faaliyetlerinin başlaması öncesinde, havalimanı operasyonunda öngörülen bütün çevresel etkilerin değerlendirilmiş olması ve operasyon sürecinde de bu etkilerin izlenerek, ölçülerek hızlıca uyum, eylem ve yönetim çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir. Bu bilincin, havalimanında yer alacak diğer paydaşlarımız için de yerleşmesini sağlayarak hem sürdürülebilirlik yönetimi kültürünü yaymak, hem de toplam etkiyi azaltmak için tüm paydaşlarla işbirliği yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik yönetimi başlığı altında havacılık sektörlerine örnek ve öncü olmak ve bu kültürü genişletmek birimin ana misyonudur.