Atıktan Sanata Projesi

İstanbul Yeni Havalimanı projesi inşaatı kapsamında ortaya çıkan tehlikesiz atıklarının yeniden kullanılarak değerlendirilmesi, atık azaltımı ve atık bilincinin arttırılmasına yönelik bir sanat atölyesi kurularak sanat eserleri (konvansiyonel ve kinetik heykeller, bitki aranjmanları v.b), endüstriyel ürünler ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Atıktan Sanata Projesi birden çok proje çıktısı barındırmaktadır. Halihazırda dünyada örnekleri de bulunan proje kapsamında ortak çalışma gerçekleştirilecek bir sanatçı yardımıyla, işletme sırasında sergilenecek ana bir eser ortaya çıkarılarak sergilenecektir.

Projenin bir diğer çıktısı iç ve dış iletişim çalıştaylarıdır. Gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla çevre ve atık bilinci oluşturulması hedeflenmektedir. Birimler tarafından hazırlanacak çalışmalar İstanbul Yeni Havalimanı’nı işletme süresi boyunca, havalimanı terminalinde tasarlanacak cep müzede sergilenmesi planlanmakta ve bu müzeden sağlanacak gelirle de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye devam edecektir.

Projenin 3. çıktısı bölge halkı için sosyal ve ekonomik getirileri olarak planlanmıştır. Ortaya çıkacak ürünlerin farklı satış kanallarında satılarak halka katma değer sağlanması hedeflenmektedir.
Başlıca Proje Ortakları;

  • Seçkin Pirim
  • İstanbul Teknik Üniversitesi,
  • MG Floral