Hava Kalitesi Modellemesi

Bir havalimanı operasyonu esnasında, hava taşıtlarının doğası gereği iniş, kalkış ve diğer faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar ortaya çıkmaktadır. Havacılık sektörünün her sene büyüyen bir trend göstermesi bu emisyonları da artırmaktadır. Bu kapsamda hem uluslararası havacılık kuruluşları hem de havalimanı operatörleri, bunun yanında havayolu makine ekipman, uçak üreticileri ve benzeri birçok kuruluş sürekli olarak iyileştirme çabaları içerisindedirler.

İYH projesi olarak Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) için yürütülen değerlendirmeler sırasında havalimanı operasyonel faaliyetlerinin hava kalitesine olan etkisi ile ilgili bir modelleme çalışması, projenin en başından yapılmıştır. Buna göre İYH’nin işletmesi sırasında hava kalitesi için izleme çalışmaları sürekli olarak yapılacaktır.