İklim Değişikliği Eylem Planı

İstanbul Yeni Havalimanı projesi için potansiyel iklim değişikliklerinin etkileri değerlendirilerek, gerekli aksiyonların alınması için bir eylem planı hazırlanmaktadır. Beklenmedik dönemlerde meydana gelen aşırı iklim olayları sonucunda, havalimanın varlıkları ve operasyonlarının iklim değişikliğine olan kırılganlığı üzerinde geleceğe yönelik bir eylem planı hazırlanmaktadır. Mevcut tasarımlar, makine, ekipman ve jeolojik konum gibi konuların her biri değerlendirmeye tabi tutularak, havalimanının varlıklarının ve operasyon faaliyetlerinin bütün detayları incelenmektedir.

Bu sayede aşırı iklim olayları henüz oluşmadan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın daha güçlü ve bu etkilere hazır bir yapı olarak etkilerin asgari seviyede olması hedeflenmektedir.

İYH İklim Değişikliği Eylem Planı’nın iki bileşeni bulunmaktadır. Birinci bileşeni; İklim Değişikliğine uyumu ve ikinci bileşeni ise havalimanının sera gazı emisyonlarının haritalanması ve potansiyel envanterinin hazırlanmasıdır.

Bu çalışma içeriğinde, ÇSED (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi) kapsamında yapılan sera gazı hesaplamaları, netleşen planlamaya göre daha da detaylandırılmaktadır. Bu şekilde sera gazı envanter haritalaması ortaya çıkmaktadır. Buna göre operasyonda elde edilecek kayıtlar ve ölçümlerle gerçekleşmeler izlenebilecek, sera gazlarının azaltım metodolojileri geliştirilecektir. Yeşil Havalimanı Programı kapsamında da tüm bu faaliyetler bağımsız, akredite denetçi kurumlar tarafından doğrulanarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne sunulacaktır. İklim Değişikliği Adaptasyon ve Eylem Planı tamamlandığında, İYH, Türkiye’de bu çalışmayı gerçekleştirmiş ilk havalimanı olacaktır.