İşletme Dönemi Atık Yönetim Planı

İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde gerçekleştirilecek tüm faaliyetler ile ilgili operasyonel hazırlık ekipleriyle ortaklaşa çalışılacaktır. Bu doğrultuda bugünden işletme dönemi atık yönetim planları oluşturulmuştur ve yapılan atık karakterizasyon çalışmaları sayesinde bugünden tüm sürdürülebilir uygulamalar, projeksiyonlara yansıtılmıştır. Bütün planlamalar; atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi prensibiyle yapılmaktadır. Bütün proje sahasında ambalaj atıklarının ayrı toplanarak geri dönüşüm firmalarına gönderilmesi ve organik atıkların da ayrı toplanarak kompost üretiminde kullanılması planlanmaktadır.