ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme çalışmaları kapsamında yapılandırılan sistemin proje sahasında uygulanması ve bu süreçte sistemin parçası olacak tüm personelin niteliklerini artıracak şekilde TS EN ISO 14001:2015 İç Denetçi Belgesi almaları sağlanmıştır.

12 Aralık 2016 tarihinde, İYH Projesinin tüm İnşaat faaliyetlerini kapsayacak şekilde, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin yeni yayınlanan 2015 versiyonunu; havacılık sektöründe ve diğer karşılaştırmalı sektörlerde Türkiye’de ilk ve tek alan firma olma sıfatını kazanmıştır. Her yıl belgenin güncelliğinin sağlanması devam etmektedir.