Sürdürülebilirlik Raporu

İYH Projesinin, 2016 yılı için GRI onaylı yayınlamış olduğu Sürdürülebilirlik Raporu, yapılan çalışmaları tüm paydaşlarıyla şeffaf bir şekilde paylaşması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu etkileşimin sürdürülebilir olması da periyodik olarak çıkarılacak raporlarla desteklenmektedir.

Rapor, sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten kurumsal aktörlere bir yol haritası sunmak üzere gönüllü olarak kurulan Küresel Raporlama Girişimi (GRI) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

İYH Projesi olarak, GRI G4 Temel (Core) ilkeleri ışığında hazırlanan 2016 Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla kurumsal yönetim, çevresel sürdürülebilirlik, iş gücü ve sosyal yönetim alanındaki uluslararası standartlardaki uygulamaları rapor haline getirerek, Türkiye’deki sürdürülebilirlik kültürünün gelişimine ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına güçlü bir katkı sunmayı hedeflenmektedir. Rapor kapak sayfası tasarımı ile de Amerika’da yapılan Mercomm Awards’da Gümüş Onur Ödülü’ ne layık görülmüştür.