Yeşil Havaalanı Projesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda işletmelerden TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonuna ve SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturması, uygulaması, dokümante etmesi, sürekliliğini sağlaması ve TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi" işlemini tamamlaması; her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması ve TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini tamamlaması istenmektedir.

SHGM tarafından belirtilen gereklilikleri sağlayan işletmelere "Yeşil Kuruluş Sertifikası" verilmektedir. Havaalanında sektörel kriterler kapsamında sektöre özgü atıkların yönetimi için altyapı kurulmuştur. Örnek olarak, uçakların buzlanmasını önleyici ve giderici de-anti/icing atıksıvısı için özel de-anti/icing uygulama alanları, de-anti/icing pad’ leri ve de-anti/icing atıksuyu depolama tankları oluşturulmaktadır. Buna ek olarak hava kirliliğine sebep olan emisyon kaynaklarının yönetiminin sağlanması ve hava kalitesinin iyileştirilebilmesi amacıyla İYH ve tüm paydaşları; tüm kapalı ortamlarda, insan sağlığına zararlı ortam oluşturmasına neden olan fosil yakıtlar ile çalışan araçlar yerine, çevre dostu teknolojiyle (elektrik enerjisi ile) hareket eden araçları kullanılacaktır ve bugünden tüm planlamaları yapılmaktadır.

İYH Projesi, Yeşil Havalimanı olmak için tüm gereklilikleri henüz inşaat aşamasındayken gerçekleştirmeye başlamış bulunmaktadır. İGA bünyesinde proje takibini yapan deneyimli bir ekip ile tüm çalışmalar mevzuatın ötesinde gerçekleştirilmektedir.