Bağlı Olunan Yönetmelik ve Standartlar

Sosyal Yatırım Programı faaliyetleri Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Performans Standartları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) gerekliliklerini karşılamakta ve faaliyetler kreditörler ve tarafsız bir kuruluş tarafından denetlenmektedir. Program IFC Performans Standardı 1 ve 2 ile uyumludur.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bakıldığında ise Program faaliyetleri SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 8, SDG 11, SDG 15 olmak üzere toplam 6 hedefin gerekliliklerine doğrudan katk