İçerik ve Bileşenler

Sosyal etki ölçülmesinde metodolojik çalışmanın önemine değinilmekte ve veriler proje tasarım ve uygulamasında temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde mikro (hane halkı), mezo (kuruluş seviyesi) ve makro (yasal mevzuat ve resmi istatistikler) boyut olmak üzere üç kesitli holistik bir model kullanılmaktadır. Mikro seviyede, iki senelik süreçte 5.000 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş, 70 odak grup toplantısı yapılmış ve 700 adet yarı yapılandırılmış soru kâğıdı uygulanmıştır. Mezo seviyede şimdiye kadar dokuz mahalle bilgi kartları oluşturulmuş ve çeşitli ölçeklerde 50 farklı kuruluş ile 120’nin üzerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Makro seviyede ise ilgili resmi istatistikler ve yürütülen projelere ilişkin mevzuat taraması yapılmaktadır.

Sosyal Yatırım Programı, temel ihtiyaçların karşılanmasına ve kapasite geliştirmeye yönelik Hızlı Etki Projeleri ve uzun soluklu, somut çıktılı ve sürdürülebilir faaliyetlere dayalı Gelir Geliştirme Projeleri olarak iki bileşende yürütmektedir. 2016 ve 2017 seneleri içerisinde 150’yi aşkın proje ve faaliyet gerçekleştirilmiştir.