Katma Değer Unsurlar

Sosyal Yatırım Programı’nın katma değer sağlayan pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Uluslararası Taahhüt: Sosyal Yatırım Programı faaliyetleri Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Performans Standartları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) gerekliliklerini karşılamakta ve faaliyetler kreditörler ve tarafsız bir kuruluş tarafından denetlenmektedir.

Çok Yönlü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Program IFC Performans Standardı 1 ve 2 ile uyumludur. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bakıldığında ise Program faaliyetleri SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 8, SDG 11,SDG 15 olmak üzere toplam 6 hedefin gerekliliklerine katkı sağlamaktadır.

Etkin Paydaş ve Çalışan Katılımı: Program, kamu-özel sektör-STK ortaklıklarının en güzel örneklerini sunmaktadır. Yapılan her proje mutlaka en az bir paydaş kuruluş ile birlikte yürütülmektedir.

Program kapsamında geçen 10 aylık süreçte toplam 50 farklı kuruluş paydaş olarak görev almıştır. Paydaş ilişkileri şeffaflık, katılımcılık ve saygı temellidir. Faaliyetlerin yürütülmesinde aynı zamanda 30’u aşkın İGA personeli eğitmen, organizatör, yerel ürünlerin teşviki vb. konularda katkı sağlamıştır.

Şeffaflık:Tüm faaliyetler şeffaflık ilkesi gözetilerek yapılmakta ve web sitesi ve resmi yazılar ile paydaş ve kişiler talep ettiği taktirde bilgi verilmektedir.

Uygulama Ekibi:Yatırım Programı kapsamındaki tüm projeler İGA’da özel olarak oluşturulan ve içlerinde kalkınma konusunda deneyimli bir ekip tarafından yürütülmektedir. Bu sistem, yürütülen projelerin doğru tasarlanmasına, etkin bir değerlendirme mekanizmasına, yerel halk ile yakın ve güvenilir ilişkilerin kurulmasına ve etkin, hızlı ve net somut çıktılar alınmasını sağlamaktadır.

Yerelin Önemi:Sürdürülebilirlik projelerinde yereli odaklayan, yerele önem veren mikro düzeyde etkin projeleri hedefleyen girişim sayısı diğer genel projeler ile karşılaştırıldığında kısıtlıdır. İGA, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın yerelden başladığının bilincindedir.

Sahiplenicilik:Program, kamu, özel sektör ve yerel halk tarafından yüksek düzeyde sahiplenilmektedir. Bu durum 50 farklı kuruluşun ve 16.000 kişinin aktif olarak yer alması ile belirtilebilir.

Etkin İzleme ve Değerlendirme Mekanizması: Program kapsamında yapılan çalışmalar; haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık raporlar aracılığı ile izlenmekte ve denetlenmektedir. Bu çalışmalar ayrıca tarafsız bir müşavir firma tarafından IFC Performans Standartları kapsamında denetlenmektedir.

Ek olarak, İGA, yapılan kalkınma çalışmaları ile ilgili bilgi vermek, doğru ve yerinde faaliyetler düzenlemek ve projelere sahipleniciliği artırmak amacıyla 12 farklı kuruluş temsilcilerinin oluşturduğu bir Danışma Kurulu kurmuştur.