Gelir Geliştirme Projeleri

​Gelir geliştirme projeleri ise bölgede yaşayan çiftçiler, orman köylüleri, hayvancılıkla uğraşan aileler gibi temel ve yan geçim kaynaklarının güçlendirilmesi ve gelir ikamesine yönelik araştırma bulguları üzerinden tanımlanmıştır. Görüşme yapılan bu grupların ihtiyaçları üzerinden tarafsız bir sivil toplum örgütü ve Sosyal Yönetim Birimi tarafından dokuz stratejik alanın ve 18 alt kalkınma projesinin yer aldığı Kırsal Kalkınma Programı oluşturulmuş ve uzun dönemli sürdürülebilir faaliyetlerin uygulanmasına başlanmıştır.

Gelir geliştirme projeleri aşağıdaki gibidir:

  • Arıcılığın geliştirilmesi
  • Bitkisel üretimin geliştirilmesi
  • Orman ürünlerinin değerlendirilmesi
  • Hayvancılığın geliştirilmesi
  • Girişimciliğin desteklenmesi
  • Örgütlenme çalışmaları
  • İstihdam çalışmaları
  • Hayat boyu öğrenme
  • Sosyo-ekonomik güçlendirme faaliyetleri