Hızlı Etki Projeleri

Hızlı etki projeleri temel gereksinimlerin saptanmasına dayalıdır ve projeler dokuz ana ihtiyaç kategorisi üzerinden şekillendirilmiştir. Her bir kategori bir veya birden fazla mahallede uygulanabilmektedir. Proje tasarım, uygulama ve izleme faaliyetleri Sosyal Yönetim Birimi tarafından Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü ve İGA üst yönetim onayı ile yürütülmektedir.

Her bir proje ilgili paydaşların (kamu, STK’lar ve özel sektör) izin ve görüşleri alınarak eşitlik temelinde yürütülmektedir. Hızlı etki projeleri aşağıdaki gibidir:

  • Hassas Grupların Desteklenmesi
  • Kadınların Sosyo-Ekonomik Hayata Entegrasyonunun Artırılması
  • Halk Sağlığı Çalışmalarının Desteklenmesi
  • Temel Eğitim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
  • Spor, Sanat ve Kültürel Aktivitelerin Düzenlenmesi
  • Fiziksel Çevrenin Güçlendirilmesi
  • Temel Yardımlar