Somut Çıktılar

Program başlangıcı itibariyle geçen 20 ayda aşağıdaki ölçülebilir çıktılar elde edilmiştir:

  • 80 farklı paydaş kuruluş ile 150’yi aşkın toplantı gerçekleştirildi.
  • Yerel halk ile 5.000’in üzerinde yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.
  • Bir aile sağlığı merkezi inşa edildi ve bir diğeri onarıldı. 6.820 kişi faydalanmaktadır.
  • Ana sınıfı, ilkokul birinci ve ikinci sınıfta okuyan 182 öğrenciye diş tarama ve tedavi hizmeti sunuldu.
  • 16 eğitim tesisi inşa edildi ve 18 eğitim atölyesi düzenlendi. 858 öğrenci ve 64 öğrenci faydalandı.
  • Şikâyet mekanizması oluşturuldu. Mahallelerde 3 adet halkla irtibat ofisleri kuruldu ve hem yerel halkın hem de mahalle muhtarlarının katıldığı 9 whatsapp grubu oluşturuldu. 10.320 kişi faydalandı.
  • Yerel halka yönelik özel bir özgeçmiş havuzu oluşturuldu. 120 kişinin faydalandığı 8 mesleki eğitim düzenlendi. 3.000 kişi İGA ve alt-yüklenicilerinde çalışmaya başladı.
  • Bir kadın kooperatifi girişimi teknik ve finansal olarak desteklendi.
  • Hayvancılıkla uğraşan 100 kişiye yönelik bilgilendirici toplantılar yapıldı.
  • 5 akademik rapor, sayısız broşür ve basın bülteni hazırlandı ve basıldı.