Bağlı Olunan Yönetmelik ve Standartlar

 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havaalanlarında Yabani Hayvan Kontrolü ve Azaltımı, Havaalanları Daire Başkanlığı, Yayın No: HAD/T-30.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Hava Alanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (SHY-14A)
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Hava Alanlarının Sertifikalandırılması,
 • Hava Alanı İşletme Prosedürlerinin ve Emniyet Tedbirlerinin Özellikleri,
 • Vahşi Hayatla Mücadele Yönetimi,
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Havalimanları Vahşi Hayat ve Kuşla Mücadele Yönergesi,
 • ICAO ANNEX 14: AERODROMES, Volume I – Aerodrome Design and Operation,
 • Chapter 9, 9.4 Wildlife Strike Hazard Reduction,
 • ICAO Doc 9137-AN/898 Part 3 – Airport Services Manual: Part 3 Wildlife Control and Reduction,
 • ICAO Doc 9332-AN/909 – Manual of the ICAO Bird Strike Information System (IBIS),
 • ICAO Doc 9184-AN/902 Part 2 – Airport Planning Manual: Part 2 Land Use and Environmental Control,
 • Appendix 2 Land-use guidelines for the Avoidance of Bird Hazards.