Genel Bilgi

İstanbul Yeni Havalimanı uçuş güvenliğine ve kuşların ekolojisine çok büyük önem vermektedir. Yapılan yaban hayatı izleme çalışmaları ile sadece Türkiye’de değil, dünyada da ilk defa bir havalimanı operasyonel hale gelmeden önce bu denli detaylı araştırmaların yapıldığı ilk havalimanı olma özelliğine sahiptir. Havalimanı açıldığında toplam 5 senelik bilimsel ve sistematik çalışmaya dayalı olarak kuşların göçleri sırasındaki hareketlerine ve yoğunluklarına yönelik şimdiye kadar toplanmamış bir veri tabanı oluşturulmuştur. Konu ile ilgili çalışan uluslararası bilim insanları ve camialarıyla da sürekli temasta bulunularak kuş göçü olgusunu daha geniş bir alanda neden-sonuç temelli olarak takip etmeye devam edilmektedir.

Uçuş güvenliği temelinde çalışmalarını sürdüren Yaban Hayatı Yönetimi birimimiz projenin en başından beri yoğun olarak çalışmaktadır. 6 ornitolog (kuş bilimci) tarafından kuş izleme, veri analizi, risk değerlendirme, yaban hayatı yönetimi çalışmaları yürütülmektedir. Süzülerek göç eden kuşları izleme, havalimanı sahasının 13 km.lik çevresinde kuş izleme, kuş radarı ile izleme, yaban hayatı yönetimi, Gümüş Martı izleme ve GPS-GSM vericileri ile takibi, sahada/saha çevresinde yürütülen çalışmalardan bazılarıdır. Risk değerlendirme, Yaban Hayatı Risk Yönetimi Programı’nın oluşturulması gibi çalışmalar ayrıca Yaban Hayatı Yönetim Birimi tarafından yürütülmektedir.

Toplanan tüm bu veriler bir araya getirildikten sonra yapay zekâ teknikleri kullanılarak oluşturulan Bird Avoidance Model ile uçuş güvenliğinin azami seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Toplanan bu denli büyük veri, uçuş güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, kuşların hareketlerindeki olası değişiklikler gibi ekolojik vakaların izlenmesi için de kullanılmaktadır. Örneğin Afrika’da şiddetli geçen El Niño vakasının Küçük orman kartallarının fenolojisinde gecikmeye neden olması gibi hâdiseler hâlihazırda yapılmış ve güncel kuş verileri ile iklimsel hâdiseler birlikte değerlendirmeye devam edilmektedir.