13 km İzleme Çalışması

ICAO Doc 9137-AN/898 Part 3 – Airport Services Manual: Part 3 Wildlife Control and Reduction dokümanında belirtildiği gibi havalimanı ve çevresinin 13 km.lik yarıçapını da kapsayan alanda kuşların uçuş güvenliği için risk oluşturabileceği ve yoğunlaştığı bölgelerin belirlenmesi için kuş izleme çalışması yürütülmektedir. Bu kapsamda kuş çekme potansiyeli bulunan alanların takip edilmesi, risk oluşturmayacak şekilde düzenlenmesinin veya bu alanların hiç oluşmamasının takibi sağlanmaktadır. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama  (KADD) Sahası’nın, martı, karga, sığırcık, leylek ve bazı yırtıcı türleri için cazip bir alan olduğu belirlenmiştir.

Dünyanın pek çok yerinde havalimanları ile çöplükler maalesef aynı bölgelere denk düşmektedir. Bunun tipik sebebi ise daha önceden şehrin içinde var olan havalimanının kapasitesi yetersiz gelmeye başlayıp şehrin dışında daha büyük havalimanına geçiş yapılmak istenmesidir.

Diğer taraftan koku, görüntü, sıhhi vb. nedenlerden dolayı hâlihazırda şehir dışına konumlandırılmış olan çöp depolama alanları ile yeni yapılan havalimanları lojistik sebeplerden dolayı yakın bölgelere denk düşmektedir. Çöp depolama sahaları ile havalimanlarının birbirine yakın olması durumu dünyanın her yerinde kuş-uçak çarpışmalarının başlıca sebepleri arasında gösterilmektedir.

Ancak İstanbul Yeni Havalimanı örneğinde İGA Üst Yönetimi’nin, DHMİ, Bakanlıklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ ile birlikte yürüttüğü çok yakın koordinasyon sayesinde kuşlar için çok cazip bir bölge ve uçuş güvenliği için çok riskli olan Odayeri KADD Sahası’nın 1.1.2018 itibariyle organik katı atık alımını durdurup, bunun yerine modern Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi yapımına başlama kararı alınmış olması dünyanın diğer yerlerinde aynı problemi yaşayan pek çok ülkeye örnek olacak niteliktedir. Odayeri KADDS’na organik katı atık alımı durdurulduktan sonra hem Odayeri’nde, hem de İYH proje sahasında, hem de 13 km yarıçapındaki alandaki gümüş martı sayısında çok büyük bir düşüş yaşanmıştır. Böylece bölgedeki asıl martı popülasyonu seviyesi ortaya çıkmıştır.