Habitat Yönetimi

Uçuş güvenliği temel alınarak, operasyonel havalimanında bulunması muhtemel kuş türlerine cazip olabilecek olası alanların indirgenmesi habitat yönetimi olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda muhtemel yerli kuş türlerinin, daha henüz projenin dizayn aşamasında (binalar ve çatıları, peyzaj alanları, aydınlatmalar, su kanalları gibi) tercih edebilecekleri alanlar değerlendirilerek eğer yapılabiliyorsa dizayn değişiklikleri yapılamıyorsa bu alanlara yönelik tedbirlerin alınması için çalışmalar yürütülmektedir. İlgili bölümlerle değerlendirmeler yapılarak çözüm önerileri geliştirilmektedir.