Risk Değerlendirme

Süzülerek göç eden kuşların izlenmesi, 13 km kuş izleme çalışması ve kuş radarından elde edilen verilerin değerlendirilerek raporlanmasının ardından, operasyona yönelik risk değerlendirme ve yaban hayatı yönetim planları hazırlanmakta ve yeni eklenen verilerle bunlar sürekli olarak güncellenmektedir. Tarihe ve meteorolojik koşullara bağlı olarak göçmen kuşların yoğunlukları, geçiş bölgeleri ve yükseklikleri üzerine ön tahminler yapılarak uçakların kalkış ve iniş hatlarına denk gelme olasılıkları ve buna bağlı olarak riskler belirlenmektedir.