Süzülerek Göç Eden Kuşların İzlenmesi Çalışması

İGA bünyesinde 2014 Yılında IFC (International Finance Corporation)’nin esas aldığı Ekvator Prensipleri (Equator Principles) çerçevesinde oluşturulan rapor kapsamında başlayan ‘Süzülerek Göç Eden Kuşların İzlenmesi Çalışması’ 2015 ilkbahar sezonuyla birlikte birimimiz tarafından yürütülmeye devam etmiştir. 2018 ilkbahar sezonuyla birlikte 9 dönem boyunca İstanbul Yeni Havalimanı proje sahasında Yaban Hayatı Yönetim Birimi ornitologları tarafından yürütülmüştür.

İlkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde, kuzeyden güneye proje sahasının tamamını kapsayacak şekilde, gün içerisinde 09:00-18:00 saatleri arasında (kuşların geçiş saatlerine göre gerektiğinde çalışmalar gün batımına kadar uzatılmaktadır) sürdürülen göç izleme çalışmalarında; gözlemlenen kuşların türleri, sayıları, uçuş yükseklikleri, geçiş rotaları vb. bilgiler meteorolojik koşullar ile birlikte kayıt altına alınmaktadır. Şimdiye kadar toplam 779 gün, 7742 saat gözlem yapılmıştır.

Kuşların göçleri sırasında takip ettikleri rotalar ve yükseklikler meteorolojik koşullardan etkilenmektedir. Bu yüzden meteorolojik parametreler (rüzgâr, yağış, sıcaklık, bulutluluk vb.) kuşların hareketleri ile birlikte kaydedilerek analiz edilmektedir.

Gözlemler sırasında 10x42 büyütmeli dürbün, 30-70x95 büyütmeli teleskop, DSLR fotoğraf makinesi, 400 mm f5.6, 500 mm f4 ve 600 mm f4 objektifler kullanılmıştır. Ayrıca kuşların yüksekliklerini belirleyebilmek amacıyla mesafe ölçerler de kullanılmıştır. Tayinler için detaylı kuş çizimlerinin ve tanımlamalarının bulunduğu rehber kitaplar kullanılmıştır.

Göçmen kuşların göç ederken proje sahasının hangi bölgelerinden ne yoğunlukta geçtiklerini tespit edebilmek için; proje sahası kuzeyden güneye göç güzergâhına paralel 11 rotaya bölünmüştür. Bu rotaların her biri yaklaşık olarak 870 metre mesafeden oluşmaktadır. Bu rotalara, proje sahasının dışını kullanan kuşlar için de ayrıca 3 rota daha eklenmiştir.