Çevre Ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü

İstanbul Yeni Havalimanı projesi ihale süreci Mayıs 2013’te tamamlandığında İGA Yönetim Kurulu kararı ile en üst seviyede uluslararası standartlarla Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme çalışması yapılma kararı alınmıştır. Ülkü Özeren’in 2014 başında görevlendirilmesiyle de onun liderliğinde Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü kurulmuştur. Proje faaliyetleri sahada başlamadan başlatılan ve tamamlanan Uluslararası standartlarda Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu kapsamında hem çevresel, hem de sosyal olarak projenin etkileri, çok detaylı araştırılmış ve değerlendirilmiş, bu etkileri en aza indirebilmek için de önlemler tanımlanmıştır. IFC standartlarında Rambol Environ (UK) tarafından hazırlanan Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) kapsamında bir Çevre Yönetim ve İzleme Programı hazırlanmıştır.

Buna ek olarak Kreditörlerin Teknik Danışmanı (LTA) ile Çevre ve Sosyal Aksiyon Planı (ESAP) hazırlanmıştır. Bu programa göre günlük olarak direktörlükteki çevre mühendisleri, biyologlar, sosyologlar, ornitologlar, orman mühendisleri; yasal mevzuat, ÇSED ve ESAP çerçevesinde çevresel, ekolojik, sosyal yönetim konularını içeren çevresel ve sosyal yönetim ve izleme çalışmalarını yürütmektedir. Direktörlüğümüz yapılan çalışmaları holistik bir yaklaşımla en iyi şekilde yönetebilmek için 5 (beş) ana yönetim biriminden oluşmaktadır.

 

Bu birimlerle projenin inşaat ve işletme süreçlerinde karşılaşılabilecek çevresel ve sosyal etkilerin değerlendirilmesine devam ediyoruz ve günden güne etkileri asgariye indirmek için önlemleri tanımlıyor ve aksiyona geçiyoruz. Yaptığımız çalışmaları IFC (Uluslararası Finans Kuruluşları) Standartları, Ekvator Prensipleri, Türk Çevre Mevzuatı, TS EN ISO 14001:2015 ve TS EN ISO 14064:I-II- III, ICAO, GIIP (İyi Uluslararası Endüstriyel Uygulamalar) gibi uluslararası standartlar ve kılavuzlar ışığında oluşturmanın yanı sıra, Yeşil Bina, Yeşil Hava Alanı gibi sürdürülebilirlik mekanizmalarını takip ediyor ve havacılık sektörüne örnek teşkil edecek İstanbul Yeni Havalimanı projesi standartlarını oluşturuyoruz.