Sürdürülebilirlik Politikaları

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ort. Tic. İşletmesi olarak çevre ve sürdürülebilirlik politikamız; havalimanı inşaatı sırasında yürütmekte olduğumuz faaliyetlerde en üst seviyede uzmanlıkları, bilimi, teknolojiyi kullanarak insana ve doğaya verebileceğimiz olumsuz etkileri kontrol altına almak ve en aza indirmektir.

Bu politika doğrultusunda,

 • Uymakla yükümlü olduğumuz yasal veya diğer şartlar dahil tüm uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası çevresel, sosyal konular ile ilgili tüm standartlara yenilikçi bir yaklaşım ile uyum göstermeyi,
 • Tüm faaliyetlerimiz sırasında çevresel etkilerimizi belirleyerek azaltıcı faaliyetleri etkin şekilde planlayarak yönetmeyi,
 • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek geliştirmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynak kullanımında azaltıcı hedefler belirlemeyi ve uygulamayı,
 • Dünyamızın kısıtlı kaynaklarını verimli olarak kullanmayı, iklim değişikliklerin azaltılması için önlemlerin planlanması ve uygulanması, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması, çevre konusunda sorumlulukların bilincinde olmayı, sürdürülebilirlik mekanizmalarını azami şekilde takip etmeyi,
 • Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutarak; azaltıcı önlemler alarak geri dönüşümlü malzemeleri kullanmaya özen göstermeyi, hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri almayı ve bunları sürekli iyileştirmeyi,
 • Projenin komşu olduğu yerel halkın sosyo-ekonomik durumunun güçlendirilmesine katkıda bulunmayı ve faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz etkileri etkin bir şekilde azaltmayı,
 • Çevre ve sürdürülebilirlik politikamız ve çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi alt yüklenici
  firmalarımızı bilgilendirerek katılımlarını sağlamayı, taahhüt ediyoruz.