Yeşil Kütüphane

​​​

Sürdürülebilirlik Raporu 2016
IFC Performans Standartları
Sosyal Yatırım Programı
İstanbul Yeni Havalimanı ÇSED
Politika, Mevzuat ve Düzenleyici Çerçeve
Politika, Mevzuat ve Düzenleyici Çerçeve
İstanbul Yeni Havalimanı ÇSED
Planlanan Proje ve Proje Tanımı
İstanbul Yeni Havalimanı ÇSED
Alternatiflerin Değerlendirilmesi
İstanbul Yeni Havalimanı ÇSED
Paydaş Katılım Planı
İstanbul Yeni Havalimanı ÇSED
Etki Değerlendirme Metodolojisi
İstanbul Yeni Havalimanı ÇSED
Çevresel Mevcut Durum ve Etki Değer. Meteorolojik Koş. ve İklim Değ.
İstanbul Yeni Havalimanı ÇSED
Çevresel Mevcut Durum ve Etki Değerlendirmesi Hava Kalitesi
İstanbul Yeni Havalimanı ÇSED
Çevresel Mevcut Durum ve Etki Değerlendirmesi Gürültü